Jonathan Ekström

VD

Markus Bender

Försäljningschef

Richard Strandberg

Support

Örjan Paulsson

Logistik

Ulla Nilsson

Ekonomi

David Molander

Hållbarhets & miljöansvarig

Fabian Bender

Kvalitetstekniker